Zakelijk

Kleinsmit Bouwkundige Diensten kan ondersteuning in verschillende bouwsegmenten bieden. Als bouwpartner zijn wij toekomstgericht, beoordelen wij oplossingen op de inhoud, zijn wij prestatiegericht. Wij staan voor wat afspreken en blijven realistisch.

Door alle ervaringen in de diverse sectoren is een brede bouwkundige kennis aanwezig, waardoor Kleinsmit Bouwkundige Diensten als gewaardeerde dienstverlener wordt gezien.

Onderstaand een overzicht van de reguliere diensten:

–        Projectmanagement – bouwbegeleiding

–        Coördineren WMOvraagstukken

–        Onderhoudsplannen – (onderhouds)ramingen

–        Bouwkundig ontwerp (kleinschalige bouw)

–        Advies – voorlichting

–        Inlenen projectmatig