Diensten

Kleinsmit Bouwkundige Diensten kan voor u vanaf een ontwerp tot aan de oplevering uw project voor u verzorgen. Door een praktische aanpak en brede ervaring van het complete onderhoudsproces, is Kleinsmit Bouwkundige Diensten de aangewezen partij om uw project aan toe te vertrouwen. Door een gedegen voorbereiding zullen onvoorziene kosten afnemen en geen tot een minimum aan meerwerk laten zien.

verbouwOnze diensten  bevinden zich in de particuliere en zakelijke markt met betrekking op de kleinschalige bouw. Door een brede ervaring in de gehele bouwkundige onderhoudsmarkt staan wij voor kwaliteit, kostenbewust, een persoonlijke benadering met de volle aandacht voor uw opdracht. In een markt die zwaar onder druk staat en daardoor de risico’s kunnen toe nemen, vindt u  betrouwbaarheid bij Kleinsmit Bouwkundige Diensten. Door een lage overhead kunnen de diensten tegen een laag tarief worden aangeboden.

De reguliere diensten die worden aangeboden bestaan uit;

–        Projectmanagement – bouwbegeleiding
–        Coördineren WMOvraagstukken
–        Onderhoudsplannen – (onderhouds)ramingen
–        Bouwkundig ontwerp (kleinschalige bouw)
–        Advies – voorlichting
–        Inlenen projectmatig

nieuwbouw verbouw-intern