Asbest

Voor het uitvoeren van een renovatie of sloop van of aan een bouwwerk dat dateert van voor 1994 is het door de wet verplicht om een inventarisatie te laten uitvoeren.  Niet alleen vanuit het oogpunt van de verplichting vanuit de wetgeving moet er een inventarisatie worden uitgevoerd maar voor u en uw omgeving (denk aan uw kinderen) is deze inventarisatie ook zeer belangrijk met het oog op de gezondheid.

De reguliere diensten die worden aangeboden bestaan uit;

–        Inventarisaties

–        Advies – voorlichting

Asbest in een natuurlijk mineraal dat op een aantal locaties op aarde in de loop der tijd is gevormd. De stof is door toevallige omstandigheden ontstaan, zoals ook mineralen als steenkool, diamant en mica zijn gevormd. Enkele bijzondere eigenschappen van asbest zijn een grote slijtvastheid, onbrandbaar, weers- en logenbestendig, goedkoop en eenvoudig te verwerken. In de jaren 50 tot er met de jaren 80 is het in veel producten verwerkt. Voorbeelden van toepassingen zijn;

asbest-advies

–        Golfplaten op cementbasis

–        Brandwerende bekleding

–        Isolatiemantels om leidingen

–        Pakkingen, remvoeringen, div. afdichtingen, koorden, enz.

Vanaf 1 oktober 1993 is het verplicht gesteld dat er onder deskundig toezicht asbest verwijderd moet worden. Vanaf 1993 is het asbestverwijderingsbesluit is van kracht geworden, dat aangeeft dat alleen met toestemming van B&W van een gemeente via het verloop van een vergunningstraject, asbest door deskundige partijen verwijderd mag worden bij sloop van de asbesthoudende producten bij renovatie of sloop van een bouwwerk. Om in beeld te krijgen welke producten asbesthoudend zijn zal er een asbestinventarisatie worden uitgevoerd.

Doordat asbest uit zeer fijne vezels bestaat, dat in twee hoofdgroepen voor komt, naaldvorming en gekruld, zijn de gezondheidsrisico’s zeer hoog. Inademing van de vezels vormt het grootste risico na gelang de blootstelling en de toepassing van het asbestproduct. Onder andere vanuit slijtage, breuk of een bewerking aan het product kan er een besmetting worden veroorzaakt, waardoor de vezels in de lucht terecht kunnen komen, waar zij kunnen worden ingeademd. De gevolgen die door de asbestvezels kunnen volgen kunnen zich nog vele jaren na het inademen uiten.